over de auteur

Jan Kösters werd geboren in 1928 in Goes in de provincie Zeeland als tweede zoon in een katholiek gezin met 3 zonen en 2 dochters. In zijn jeugd is hij diverse keren verhuisd binnen de stad Goes. Hij heeft warme herinneringen aan het wonen in de binnenstad en aan de Kleine Kade in het bijzonder. Jan ziet het harde werken van zijn vader en voelt de onophoudelijke zorgzaamheid van zijn moeder.

Hij was een tiener tijdens de 2e wereldoorlog en in 1949, in navolging van zijn oudere broer Frans, wordt hij als dienstplichtig militair uitgezonden naar Indonesië. Die periode heeft grote indruk op hem gemaakt.

In 1955 is hij getrouwd met Annie de Jonge en uit het huwelijk zijn 2 kinderen geboren.

Jan is tot aan zijn pensioen werkzaam geweest in de sociale verzekeringen (als laatste het G.A.K. in Goes) en heeft daarnaast diverse functies bekleed in het sociaal maatschappelijk werk waaronder de R.K. Bijzondere Jeugdzorg “Don Bosco” en de Stichting Sociaal en Cultureel werk in Goes waarvan hij mede-oprichter en voorzitter was (1968-1971).

Na zijn pensionering was hij meer dan 10 jaar actief als vrijwilliger onder andere bij de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (B.N.M.O) en de Stichting Molen Nooitgedacht in ‘s-Heer Arendskerke.

Als kinderen kennen we onze vader niet anders dan dat hij gedichten schreef over wat hem bezighield. Of het nou een feestelijke gelegenheid, een onverwachte ontmoeting of een betekenisvolle gebeurtenis was. In zijn gedichten vinden we dan ook de voor hem bijzondere momenten uit zijn levensloop en woonomgeving terug. We zijn blij en dankbaar dat hij op 90 jarige leeftijd ook zelf, met deze bundel, opnieuw van het eigen werk kan genieten.

-Marjos Kösters (dochter)