Bij “Stil” [afscheid Stichting Molen Nooit Gedacht]

Zal het wéér stiller zijn

als mijn geest niet hoort

van molen, wieken en bedragen

noch stemmen om beleid te schragen

                                            en wat de zin ervan verwoordt?

                                              [Uit: Morgen Zal ik dansen- Jan Kösters ]

Eenmaal in de VUT en eind jaren ’80 van Goes naar ‘s-Heer Arendskerke verhuisd, heeft Jan tijd om nieuwe bezigheden op te pakken. Zo wordt hij penningmeester bij Stichting Molen Nooit Gedacht in Eindewege. De molen is nodig aan restauratie toe en gelukkig kan in 1988 nog op basis van de toen nog van toepassing zijnde restauratieregeling van monumentenzorg een aanvang gemaakt worden met de werkzaamheden uit het restauratieplan. Rijk, provincie én gemeente dragen zorg voor de financiering van het project. In mei 1989 wordt de molen feestelijk heropend voor het publiek.

In de dichtbundel zijn 2 gedichten opgenomen waarin Jan verwijst naar de molen:

Jaarwisseling 1989: “een nieuw jaar komt” , lees online.
Augustus 2000 : “Stil” naar aanleiding van zijn afscheid als penningmeester bij de stichting.

Jan maakte bijgaande foto’s van het plaatsen van de nieuwe kap in 1988:

Meer informatie over de molen:
Molen Nooit Gedacht Eindewege in de Molendatabase
Website Stichting Molen Nooit Gedacht in Eindewege